e-learning logistiek

e-learning logistiek
 

Effectieve e-learning in de logistiek

            

De logistieke sector omarmt e-learning steeds meer. Dit is niet verwonderlijk omdat e-learning prettig werkt als je medewerkers veel op de weg zitten. Een (traditionele) klassikale training is voor een logistiek bedrijf vaak lastig te plannen. Met behulp van e-learning kunnen de medewerkers meer opgeleid worden, maar wordt ook iedereen uniform opgeleid.

        

E-learning logistiek

Het opleiden en ontwikkelen is ook in de logistieke sector erg belangrijk. De eisen van de opdrachtgevers worden steeds hoger, ook moet bijvoorbeeld de vrachtautochauffeur steeds veiliger en zuiniger rijden.

Het kan dan helpen om de chauffeur bedrijfsspecifiek op te leiden. Als je als transporteur bijvoorbeeld ook medicijnen vervoert, dan zijn hier diverse veiligheidseisen en richtlijnen aan verbonden. Je kunt deze eisen eenvoudig overbrengen in een (interactieve) e-learning module voor de chauffeur. Deze e-learning moet bijvoorbeeld elke 2 jaar herhaald worden.

E-learning in de logistiek groeit

Steeds meer logistieke/transportbedrijven zetten e-learning in. Zowel voor bedrijfsspecifieke interne trainingen als voor de code 95 nascholing. De inzet van e-learning groeit al jaren met dubbele cijfers. (In 2017 werd circa 11% van de code 95 trainingen e-learning ingezet, t.o.v. 5% in 2015, bron: CCV)

E-learning zelf ontwikkelen in de logistiek

Met procademy kan een logistiek bedrijf zijn eigen e-learning modules ontwikkelen. Hiervoor hoef je niet te programmeren, iedereen kan een e-learning module ontwikkelen! Desgewenst kan procademy ondersteunen in het ontwikkeling van de e-learning module, zowel op onderwijskundig als grafisch vlak.

Met e-learning kan je als logistiek bedrijf je eigen online bedrijfsschool neerzetten. Hier worden je medewerkers voortdurend opgeleid op bedrijfsspecifieke onderwerpen, de herkenbaarheid is hierdoor voor de chauffeur ook groot.

E-learning internationaal inzetten

Logistieke bedrijven in Nederland werken ook vaak over de grens en/of hebben buitenlandse medewerkers in dienst. Hierbij komen ook uitdagingen kijken, hoe zorg je ervoor dat jouw bedrijfsrichtlijnen bekend zijn bij de anderstalige collega? En hoe wordt de anderstalige collega voortdurend opgeleid, of is dit alleen voorbehouden aan de Nederlandse medewerkers?

Procademy ondersteunt meer dan 24 talen (alle talen die in Europa gesproken worden). Als u uw lesstof laat vertalen door een vertaalbureau dan kan u de Duitse, Engels, Spaanse, Poolse, Roemeense, Litouwse (etc etc) medewerker ook uniform opleiden.

Code 95 nascholing

Als uw medewerkers ook code 95 plichtig zijn, dan kunt uw Nederlandse chauffeurs ook met behulp van e-learning opleiden. Met deze nieuwe manier van opleiden bespaart u tijd en geld. Doordat elke chauffeur de e-learning module individueel doorloopt, wordt er ook individueel getoetst. De e-learning module wordt past behaald als de minimale slagingsdrempel van 80% van de (tussen)toetsen is behaald. Naast de aanwezigheidsplicht voor het klassikale/praktijkdeel wordt de kennis van de chauffeur ook echt getoetst, dit leidt tot betere resultaten dan alleen klassikale training.

Meer weten over code 95 & e-learning, klik hier.

Vos Transport start met 450 medewerkers1 september 2017: Vos Transport zet e-learning in voor zowel de code 95 nascholing als algemene interne opleidingen. Ook de buitenlandse werknemers van Vos Transport ontvangen de mogelijkheid om e-learning in te volgen in hun eigen taal. Zowel de lesstof als alle e-mailherinneringen en systeemnavigatie is in de eigen taal van de buitenlandse medewerker.

Active Ants start met 170 medewerkers1 september 2016: Active Ants zet e-learning in voor haar medewerkers. Nieuwe medewerkers maken kennis met de verschillende systemen en werkprocedures van Active Ants. Door het behalen van een digitaal certificaat met een bepaalde geldigheid wordt de medewerker automatisch weer herinnerd om de training opnieuw te volgen, zodat er continu wordt opgeleid.

Zelf e-learning ontwikkelen voor uw logistieke bedrijf?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om zelfstandig e-learning te ontwikkelen voor uw logistieke bedrijf en/of code 95? Neemt u vrijblijvend contact met ons op door een e-mail te sturen naar herman@procademy.nl of belt u naar 035-8080282.