Tips voor het maken van goede e-learning toetsvragen

Het maken van goede toetsvragen is ook in in e-learning van groot belang. Hiermee test u de kennis en het inzicht van medewerkers. Ook kunt u door vragen tussen de onderdelen door te stellen de cursisten letterlijk bij de les houden tijdens het volgen van een e-learningmodule. Het maken van een goede toets is echter niet eenvoudig. We geven daarom een aantal tips voor het maken van een e-learningtoets.

Tips voor het maken van goede e-learning toetsvragen

Laat e-learning toetsvragen aansluiten bij leerdoelen

Bij het maken van e-learning toetsvragen is het allerbelangrijkste dat de vragen altijd aansluiten bij een leerdoel en de dagelijkse praktijk. U wilt immers dat mensen iets leren wat zij in de praktijk kunnen brengen. Dit is eveneens een goede graadmeter voor de keuze voor een manier van toetsen binnen e-learning: wanneer een vraagtype of toetsvorm niet het leerdoel ondersteunt, kies dan voor een andere vorm die dit wel doet.

Stel daarbij vragen over belangrijke leerstof in de toets, niet over trivialiteiten. Dit sluit aan bij bovenstaande: vraag u af hoe belangrijk het onderwerp van de vraag is voor het leerdoel. Is dit niet erg belangrijk, laat de vraag dan buiten beschouwing

Laat vragen en antwoorden aansluiten bij de doelgroep

Houd bij het maken van vragen voor een e-learning toets rekening met het niveau van cursisten: de uitdaging moet in de content zitten, niet in de bewoording van de vragen. Wees u altijd bewust van het niveau en de functie van de cursisten. Zo stelt u overkoepelde vragen over een proces of de veiligheid aan een teamleider, terwijl vragen over de werking van machine voor specialistisch personeel relevant zijn.

Zorg voor duidelijke en eenduidige toetsvragen

Dit lijkt logisch, maar is vaak een grote uitdaging. Zorg voor duidelijke taal, dat wil zeggen: een duidelijke verwoording, en geen dubbele ontkenningen, wollig taalgebruik of jargon. Onderstaande voorbeeldvragen illustreren dit:

  1. Wat moet je niet doen bij het blussen van een vlam-in-de-pan om te voorkomen dat de brand zich uitbreidt?
  2. Hoe voorkom je dat een vlam-in-de-pan zich uitbreidt?

De eerste vraag is wollig, onnodig lang en bevat een dubbele ontkenning. De tweede vraag is een stuk duidelijker en beknopter. Bovendien bevat de vraag geen ontkenning. Ontkenningen kunnen, ook wanneer het geen dubbele ontkenning betreft, voor verwarring zorgen. Vermijd deze daarom zoveel mogelijk.

Zorg bovendien van tevoren voor duidelijke instructies over een toets. Denk hierbij aan de te besteden tijd, het verkrijgen van extra hints, het teruggaan naar een vorige vraag etcetera.

Geef feedback na elk antwoord

Een groot voordeel van toetsen in e-learning is dat u meteen feedback kumt geven op de antwoorden van cursisten. Bij goede antwoorden kunt u de juiste redenatie tonen, zodat de cursist kan checken of dit inderdaad de gemaakte denkstappen waren. Feedback is echter nog belangrijker bij foute antwoorden: waarom is dit antwoord niet goed? Let op: vertel dus niet alleen wat het juiste antwoord is, maar vooral waarom dit zo is.

Als iemand bijvoorbeeld het antwoord geeft dat Oranje stoplicht aangeeft dat je moet stoppen, kun je de volgende feedback geven: “Incorrect. Het stoplicht is dan Rood, omdat mensen dit beter kunnen zien.” De cursist leert zo wat het goede antwoord is, en waarom dit het geval is. Zo zal hij dit beter onthouden.

Dit is zeker van belang bij tussentijdse toetsen, of wanneer de cursist de toets opnieuw mag maken bij een onvoldoende resultaat. Door goede feedback te geven kan de cursist leren van diens fouten. Zorg dat de feedback kort en to the point is, zodat de cursist niet onnodig afgeleid wordt van de toets.

Pre-test de e-learning toets

Laat iemand anders de toets checken voor u deze aan cursisten toont. Zo voorkomt u dat er onnodige fouten, onduidelijke of niet eenduidige vragen of antwoorden in de toets zitten. Laat ook nagaan dat elke vraag een juist antwoord heeft. U wilt niet dat cursisten afgeleid worden door fouten of onduidelijkheden. Dit kan de testresultaten vervormen, omdat fouten niet worden gemaakt door een gebrek aan kennis maar door een verwarrende verwoording van de vraag of dubbelzinnig antwoord.

Evalueer de e-learning toets

Door gebruik te maken van e-learning bij het toetsen, worden resultaten automatisch geregistreerd. Maak hier gebruik van en evalueer een toets altijd. Check of er uitschieters zitten in de antwoord op de vragen: hadden veel cursisten dezelfde vraag fout? Kwam dit omdat men te weinig kennis had? Of was de vraag niet goed gesteld of het antwoord onduidelijk? Evalueren van een toets kan veel helderheid brengen en is daarom van wezenlijk belang.