Versie 15 april 2021

Privacy-en cookieverklaring

Privacy-en cookieverklaring Procademy B.V.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 15 april 2021.

Jouw privacy is voor Procademy B.V. (hierna: Procademy) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring;
Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw     persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens
Jouw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacy- en cookieverklaring leggen we uit wat we bij Procademy allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen. Door gebruik te maken van onze diensten, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van jou. Per onderwerp wordt aangegeven welke persoonsgegevens wij van je verkrijgen, hoe lang wij deze persoonsgegevens bewaren, met welk doel dit gebeurt en op basis van welke grondslag. Indien je vragen hebt of wilt weten wat we precies van je bijhouden, neem dan contact op met ons via de gegevens onderaan deze verklaring.

Demo aanvragen
Als opleider of wanneer je je eigen personeel wilt scholen, kun je gebruik maken van de diensten van Procademy. Wil je onze diensten echter eerst uitproberen, dan kun je een demo aanvragen op onze website www.procademy.nl.

Hiervoor gebruiken wij jouw:
• Naam;
• E-mailadres;
• Telefoonnummer;
• Bedrijfsnaam;

Dit doen wij om de overeenkomst die wij met jou aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze informatie, tot 2 jaar nadat de demo-periode voorbij is of eerder als je ons verzoekt om jouw persoonsgegevens te verwijderen. Wanneer je besluit op basis van de demo een abonnement bij ons af te sluiten, zullen wij deze informatie bewaren, totdat je dit abonnement opzegt.

Een abonnement afsluiten
Zijn onze diensten jou op basis van de demo goed bevallen of wens je simpelweg gebruik te maken van de diensten van Procademy, dan kun je een betaald abonnement bij ons afsluiten.  

Hiervoor gebruiken wij jouw:
• Voor-en achternaam
• E-mailadres;
• Telefoonnummer;
• KvK-nummer;
• Bedrijfsnaam;
• Vestigingsadres;
• Factuuradres;
• Betalingsgegevens;
• Handtekening;


Deze informatie hebben wij nodig vanwege het contract dat we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie, totdat je het abonnement opzegt. Bepaalde gegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Jouw account
Als abonnee bij Procademy heb je toegang tot een learning experience platform. Om toegang tot dit platform te krijgen, dien je eerst een account aan te maken.

Hiervoor gebruiken wij jouw:
• Voor- en achternaam;
• E-mailadres;
• Wachtwoord;


Dit doen wij om de overeenkomst die wij met jou aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze informatie, totdat je het abonnement bij ons opzegt. Wij bewaren deze informatie, zodat je deze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig. Je kunt via jouw account informatie aanpassen wanneer je dat wilt.

Jouw opleider of werkgever zal een account voor jou als deelnemer aanmaken om toegang te krijgen tot het leerplatform. In sommige gevallen kan de opleider of werkgever er ook voor kiezen om jou zelf een deelname-account aan te laten maken voor het leerplatform. Voor de persoonsgegevens die wij van jou als deelnemer verzamelen voor het aanmaken van een account is de opleider of werkgever verantwoordelijk. Procademy verwerkt deze persoonsgegevens enkel ten behoeve van deze verantwoordelijke. Tussen Procademy en de opleider of werkgever zijn passende afspraken gemaakt via een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

Jouw learning experience platform
Op jouw learning experience platform krijg je toegang tot een beheeromgeving waar je als opleider of werkgever onder meer lesstof op maat kunt aanbieden aan jouw deelnemers, webinars kunt geven en een leertraject kunt organiseren.

Hiervoor gebruiken wij jouw:
• Accountgegevens;
• NAW-gegevens;
• E-mailadres;
• Telefoonnummer;
• Factuuradres;
• Betalingsgegevens;
• Geboortedatum;
• Bedrijfsnaam;


Dit doen wij om de overeenkomst die wij met jou aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze informatie, totdat je het abonnement bij ons opzegt.

Als deelnemer kun je via dit platform onder andere deelnemen aan leertrajecten, opdrachten inleveren en lesstof bekijken. Ook voor de gegevens die wij van jou als deelnemer verwerken voor het gebruik van het leerplatform, is de opleider of werkgever verantwoordelijk.

Contact
Op onze website bieden wij verschillende mogelijkheden om contact met ons op te nemen. Dit kan telefonisch, maar ook via het contactformulier, de mail of via de chatfunctie.

Hiervoor gebruiken wij jouw:
• Naam;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Inhoud e-mail/contactformulier/chatbericht;
• Tijdens het telefoongesprek besproken informatie;
• Bij chatgesprekken: IP-adres


Dit doen wij om jouw verzoek om contact met je op te nemen netjes af te kunnen handelen en de overeenkomst hiertoe met jou uit te voeren. Wij bewaren deze informatie, totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.

Support
Als beheerder van jouw learning experience platform bieden wij verschillende mogelijkheden voor beheerders om supportvragen aan ons te stellen. Dit kan afhankelijk van je abonnement telefonisch, via een contactformulier, de mail of via de chatfunctie.Hiervoor gebruiken wij jouw:- Naam;- Telefoonnummer;- E-mailadres;- Inhoud e-mail/contactformulier/chatbericht;- In het geval van een chatbericht: het IP-adres;- Tijdens het telefoongesprek besproken informatie;Dit doen wij om jouw verzoek om support netjes af te kunnen handelen en de overeenkomst hiertoe met jou uit te voeren. Wij bewaren deze informatie, totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze hulp.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven jouw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als wij daar een wettelijke grondslag voor hebben, of als wij de partij inschakelen als leverancier. Zo werken wij met bepaalde bedrijven samen. Dit zijn:- Externe ICT-diensterverleners;- Onze hostingpartij;- De partijen die cookies aanleveren, zie hieronder;Met deze bedrijven hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten, om ervoor te zorgen dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan.
 
Cookies
Op onze website www.procademy.nl maken wij gebruik van Google Analytics om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van je adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Daarbij is het laatste deel van het IP-adres gemaskeerd. Wij hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, wat betekent dat we afspraken hebben vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens, waaronder dat het Google niet is toegestaan gegevens te delen en de verkregen informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Google kan echter informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Wil je meer informatie? Zie dan het privacy policy van Google.Google plaatst om deze diensten aan ons te kunnen verlenen cookies op onze website. Een cookie is een klein stukje informatie (bestand) die een website op je computer achterlaat. Als je niet wilt dat wij cookies op jouw apparaat plaatsen, moet je dat in je browser instellen. Het “help-”onderdeel van de menubalk van de meeste browsers geeft uitleg over hoe je dit kunt doen. Door cookies geheel te weigeren kan het wel zijn dat de website niet meer naar behoren functioneert.

Social media
Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Met behulp van deze buttons kun je ervoor kiezen om via je eigen social media-account bij deze diensten aan te geven dat je geïnteresseerd bent in onze diensten of kun je ervoor kiezen om onze pagina te delen met je netwerk.

Dit zal vervolgens zichtbaar zijn voor de bezoekers van je persoonlijke social media-websitepagina’s. Als je op een social media button klikt, kan door de desbetreffende dienst één of meerdere cookie(s) ter herkenning worden geplaatst.

Op het gebruik van dergelijke social media websites is de privacyverklaring van de desbetreffende dienst van toepassing:
LinkedIn LinkedIn (privacyverklaring);
Instagram Instagram (privacyverklaring);
Twitter (privacyverklaring);

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Procademy neemt daarom passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen en eist dat ook van partijen die in opdracht van Procademy persoonsgegevens verwerken. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Je kunt in ons aparte beveiligingsbeleid lezen hoe wij jouw privacy beschermen. Deze is te vinden op: https://www.procademy.nl/security.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacy- en cookieverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan jou door te geven.

Jouw rechten
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. Je hebt de volgende rechten:
Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
Recht om je toestemming in te trekken: je kunt jouw toestemming altijd eenvoudig intrekken.
Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken om jouw persoonsgegevens te verwijderen.
Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken, wat betekent dat wij minder gegevens van je verwerken.Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Voor Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy verified
Het privacy beleid is door ICTRecht getoetst waarbij het "Privacy verified" certificaat is toegekend.

Download certificaat

Contactgegevens
Procademy B.V.
Hoge Naarderweg 7-G
1217AB Hilversum

KvK nummer: 76590186

E-mailadres: privacy@procademy.nl

Telefoon: 085 401 5001


Downloaden

Ervaar zelf alle voordelen van procademy

Start je demo