De toegevoegde waarde van goede LMS software (Learning Management System)

LMS software                     
Zodra je kiest voor een e-learning platform om je werknemers te trainen, kan je er niet meer omheen: LMS. Oftewel, het Learning Management System. Een ingewikkelde term waar niet iedereen direct een concreet beeld bij heeft. In deze blog daarom de basis van LMS. Want hoewel het niet bij iedereen bekend is, vertolkt je LMS een sleutelrol binnen het succes van je e-learning platform. Ook leggen we in deze blog uit hoe het LMS van ProCademy zich onderscheidt van veel anders LMS systemen.

          
        
Laten we beginnen bij het begin. Waarom is de LMS software nu zo belangrijk? Wel hierom: Feitelijk faciliteert het LMS het gehele opleidingsproces. Het aanbieden van trainingen staat hierin centraal. Daarnaast kan de LMS software onder meer de voortgang bijhouden, examens afnemen en rapportages maken. Deze mogelijkheden zorgen ervoor dat het (HR) management kan bijhouden wat de status van de (bij)scholing van de werknemers is.

Dankzij goede LMS software heeft een werkgever al deze informatie helder inzichtelijk. Zeker voor grote organisaties is niet altijd gemakkelijk om hier een duidelijk overzicht van te hebben. In een aantal branches is het extra belangrijk om te weten hoe het met de kennis van de werknemers gesteld is. Soms is er namelijk een wettelijke verplichting dat werknemers regelmatig cetificeringen behalen.

Kernfunctie LMS software

De kernfunctie van LMS software is dus om het leerproces te faciliteren en de leerprestaties in kaart te brengen. Het is hiermee een handige tool voor managers om in de gaten te houden wat de voortgang in het leerproces is en of de medewerkers bijblijven. De nadruk ligt hiermee op de ‘M’ uit LMS: het managen. LMS als de helikopterview die alles monitort en communiceert.

Zonder het belang hiervan uit het oog te verliezen, probeert procademy zoveel mogelijk de nadruk op de ’L’ te leggen: het leren. Het LMS is zo ingericht dat de cursist zich optimaal kan ontwikkelen en een maximale groei kan doormaken. Hierdoor verloopt het leren efficiënter en zal het uiteindelijk bijdragen aan betere resultaten en het behalen van de doelstellingen. LMS als de stuwende kracht voor een slimmere organisatie.

Voordelen van de LMS software van procademy

Behalve de andere insteek van procademy waarin het leren centraal wordt gezet, onderscheidt het LMS van procademy zich ook op een ander vlak. Procademy kiest voor een Cloud LMS software in plaats van geïnstalleerde LMS. Je hoeft dus geen speciale software te kopen en te installeren, je kunt direct aan de slag! Zeker voor grote organisaties met een omvangrijke IT infrastructuur is dit een groot voordeel.

Het cloud LMS van procademy is hierdoor kostenefficiënt en simpel op te schalen. Nieuwe oplossingen en toepassingen worden simpel door de gehele infrastructuur ingevoerd. Daarnaast is het in deze LMS eenvoudig om de content van de trainingen steeds aan te passen. Dankzij deze flexibiliteit heeft iedere werknemer altijd toegang tot de meest actuele kennis.

Wat je moet onthouden over een LMS

De LMS software speelt een centrale rol in het e-learning platform. In de basis zorgt het voor overzicht en ondersteunt het zowel de werkgever als de werknemer bij het monitoren en volgen van trainingen. Procademy focust zich met hun LMS graag op het leren. Hierdoor gaat het verder dan alleen alles in kaart brengen, en ligt de focus meer op het verhogen van het leerrendement. Want als dat slaagt, profiteren de organisatie en haar werknemers pas echt van hun LMS!

Enthousiast geworden over de functies en vele voordelen van onze LMS software? Grote kans dat procademy tijd en geld kan besparen, plus vele goed geschoolde cursisten gaat opleveren! Om dit zelf te ontdekken voor je eigen organisatie, kan je hier gratis een demo of kennismaking aanvragen.